Home

De optredens van Carl Wyatt & the Delta Voodoo Kings en Blues Treat zijn definitief gecanceld.

De Stichting Nispen Blues is helaas genoodzaakt om haar activiteiten in de toekomst te staken vanwege het feit dat ze niet meer in aanmerking komt voor subsidie. De Stichting organiseert, conform haar eigen statuten, uitsluitend gratis toegankelijke evenementen.  Dit is helaas niet mogelijk zonder subsidie.

Afhankelijk van het verloop van de covid-19 pandemie en bijbehorende maatregelen wordt echter in het voorjaar/zomer 2021 nog eenmaal een afsluitend evenement georganiseerd. Dit evenement vindt naar alle waarschijnlijkheid in het Openluchttheater Nispen plaats. 

We informeren jullie tijdelijk via de website en Facebook pagina. 

contact: info@nispenblues.nl